Kdo dárkyně potřebuje

Léčbu poruch plodnosti podstupuje na specializovaných pracovištích čím dál více párů. Asi třetina žen má problém s početím přirozeným způsobem, vaječníky, které nedokáží produkovat vajíčka schopná oplození, nebo nemají vaječníky vůbec.

Pro tyto ženy je určen program darovaných oocytů (vajíček), jelikož darovaná vajíčka pro ně často představují jediné řešení, jak dosáhnout vytouženého těhotenství a porodit zdravého potomka.

Dárcovským programem se zabýváme již řadu let a máme s ním tak bohaté zkušenosti.

Naší dlouhodobou snahou je mít dárcovský program, který je maximálně úspěšný, šetrný a efektivní jak pro naše dárkyně, tak pro naše klientky.

Samozřejmostí je respektování veškerých medicínských, legislativních i etických aspektů a využívání nejnovějšího vybavení a poznatků, stejně jako individuální přístup a nejlepší možná péče.